Veřejné zakázky Letiště Praha, a. s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných zakázek, jejichž zadavatelem jsou společnosti ze skupiny Letiště Praha, a. s. (Letiště Praha, a. s., Czech Airlines Technics, a. s. a Czech Airlines Handling, a. s.).

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

V případě, že chcete být automaticky upozorňováni na nově zveřejňované zakázky (zakázky dle ZZVZ a zakázky vedené mimo režim ZZVZ), zaregistrujte prosím vaši e-mailovou adresu. Po odeslání bude na tuto adresu doručen e-mail pro aktivaci služby. Tuto službu si můžete kdykoliv deaktivovat prostřednictvím odkazu v informačním e-mailu.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek, nebo v případě jakýchkoli technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .

V případě dotazů ke konkrétní zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedenou v detailu dané zakázky. Pro obecné dotazy k zakázkám zadavatele můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna poklopů a úpravy travnatého pásu RWY 06/24
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 08.03.2021 18.03.2021 13:00
Pohyb zrakově postižených cestujících
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.03.2021 16.03.2021 11:00
Baggage Tags for CUSS (self-service kiosk) and for SBD (self- service bag drop)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.03.2021 19.03.2021 16:00
Značení únikových cest v Prstu B
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.03.2021 19.03.2021 09:00
Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci - Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem provozování samoobslužné prodejny potravin a doplňkového zboží ve veřejné části Terminálu 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.03.2021 11.03.2021 13:00
Poskytování daňového poradenství
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.03.2021 18.03.2021 15:00
Prodloužení produkčního supportu licencí na SW produkty VMware č. III.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.03.2021 12.03.2021 23:59
Centrální sklad odpadů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.03.2021 17.03.2021 14:00
Poskytování hygienických košů a souvisejících služeb
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.03.2021 12.03.2021 13:00
RFI Poskytování služby WorldTracer / Providing the WorldTracer services
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.03.2021 12.03.2021 12:00
Dodávka mobilního RTG
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.03.2021 26.03.2021 23:59
Úprava stávající a návrh nové estakády – DUR a DSP
nadlimitní Prokazování kvalifikace 26.02.2021 29.03.2021 12:00
Oprava střešních světlíků T2
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2021 12.03.2021 10:00
Dodávka požárního technického automobilu
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.02.2021 31.03.2021 23:59
Oprava kolektoru K10
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.02.2021 15.03.2021 09:00
Oprava zabezpečení ocelových poklopů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.02.2021 15.03.2022 09:00
Parkovací systém pro Letiště Praha
nadlimitní Prokazování kvalifikace 22.02.2021 22.03.2021 23:59
Havarijní opravy základen návěstidel SZZ
mimo režim ZZVZ Hodnocení 22.02.2021 08.03.2021 12:00
Servis a opravy kotlů vč. horkovodu
mimo režim ZZVZ Hodnocení 18.02.2021 04.03.2021 12:00
Oprava střešní krytiny trafostanice 5
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.02.2021 03.03.2021 12:00
„Výměna stropních konstrukcí a rámů s poklopem třídy zatížení E600 na komorách v prostoru STRIP TWY’s a RWY’s na letišti Praha/Ruzyně“
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.02.2021 01.03.2021 10:00
Výběrové řízení VR/0211008469 na pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem provozování prodejního stánku - kavárna, občerstvení.
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 16.02.2021 23.02.2021 15:00
Úložiště dat pro zálohovací systém
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.02.2021 11.02.2021 23:59
Inženýrsko-geologický průzkum – jádrové vrty
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.02.2021 17.02.2021 12:00
Dodávky kuchyňského a stolního inventáře
mimo režim ZZVZ Hodnocení 01.02.2021 19.02.2021 23:59
všechny zakázky