Veřejné zakázky Letiště Praha, a. s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných zakázek, jejichž zadavatelem jsou společnosti ze skupiny Letiště Praha (Letiště Praha, a. s., Czech Airlines Technics, a.s. a Czech Airlines Handling, a.s.).

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

V případě, že chcete být automaticky upozorňováni na nově zveřejňované zakázky (zakázky dle ZZVZ a zakázky vedené mimo režim ZZVZ), zaregistrujte prosím vaši e-mailovou adresu. Po odeslání bude na tuto adresu doručen e-mail pro aktivaci služby. Tuto službu si můžete kdykoliv deaktivovat prostřednictvím odkazu v informačním e-mailu.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek, nebo v případě jakýchkoli technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .

V případě dotazů ke konkrétní zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedenou v detailu dané zakázky. Pro obecné dotazy k zakázkám zadavatele můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
RFI - Detekce kybernetických událostí v OT
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2021 17.06.2021 23:59
Přípojky inženýrských sítí k objektu Letecké záchranné služby
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.06.2021 22.06.2021 09:00
Zjištění skladby střech
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.06.2021 17.06.2021 10:00
Oprava RWY 12/30
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.06.2021 18.06.2021 12:00
Trafostanice TS 20 – projektová dokumentace
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.06.2021 17.06.2021 14:00
Soar - orchestrační nástroj
nadlimitní Příjem nabídek 03.06.2021 09.07.2021 23:59
Návrh stejnokrojů, zpracování materiálové, technické a střihové dokumentace a dodání zkušebních a referenčních vzorků stejnokrojů pro organizační jednotku Bezpečnostní kontrola
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.06.2021 17.06.2021 14:00
Kabelovod Sever - Jih
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.06.2021 15.06.2021 14:00
Traktory
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.06.2021 16.06.2021 23:59
DODÁVKA A SERVIS NOVÝCH MOBILNÍCH TEMINÁLŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.06.2021 16.06.2021 23:59
PD Rekonstrukce TWY Z
mimo režim ZZVZ Hodnocení 28.05.2021 14.06.2021 10:00
Část 2 - Úklidové práce v Terminálu 2 a dalších objektech
nadlimitní Příjem nabídek 28.05.2021 02.07.2021 10:00
Část 1 - Úklidové práce v Terminálu 1 a dalších objektech
nadlimitní Příjem nabídek 28.05.2021 02.07.2021 10:00
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVÁNÍ TAXISLUŽBY
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 28.05.2021
PD Přepojení stoky J_G do Kopaninského poldru
mimo režim ZZVZ Hodnocení 27.05.2021 10.06.2021 15:00
Havarijní opravy hromosvodů
mimo režim ZZVZ Hodnocení 27.05.2021 10.06.2021 10:00
Revize a servis PBZ - požární uzávěry a dveře
mimo režim ZZVZ Hodnocení 26.05.2021 08.06.2021 12:00
PD Výměna vyrovnávacích nádrží
mimo režim ZZVZ Hodnocení 26.05.2021 09.06.2021 14:00
Servis a opravy kotlů vč. horkovodu
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.05.2021 20.06.2021 23:59
Dodávky hutního materiálu
mimo režim ZZVZ Hodnocení 25.05.2021 08.06.2021 12:00
Dodávky respirátorů ochranné třídy FFP2 bez výdechového ventilku
mimo režim ZZVZ Hodnocení 24.05.2021 07.06.2021 15:00
PTK - Rekonstrukce administrativní budovy "Bonbon" - BIM, OVZ
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2021 31.05.2021 23:59
Provádění zákonných revizí a oprav požárních rolet, mříží a kouřových clon - části C (zařízení zn. Stöbich)
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.05.2021 03.06.2021 14:00
Provádění zákonných revizí a oprav požárních rolet, mříží a kouřových clon - části B (zařízení zn. FK Servis)
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.05.2021 03.06.2021 14:00
Provádění zákonných revizí a oprav požárních rolet, mříží a kouřových clon - části A (zařízení zn. Avaps)
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.05.2021 03.06.2021 14:00
všechny zakázky