Veřejné zakázky Letiště Praha, a. s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných zakázek, jejichž zadavatelem jsou společnosti ze skupiny Letiště Praha (Letiště Praha, a. s., Czech Airlines Technics, a.s. a Czech Airlines Handling, a.s.).

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

V případě, že chcete být automaticky upozorňováni na nově zveřejňované zakázky (zakázky dle ZZVZ a zakázky vedené mimo režim ZZVZ), zaregistrujte prosím vaši e-mailovou adresu. Po odeslání bude na tuto adresu doručen e-mail pro aktivaci služby. Tuto službu si můžete kdykoliv deaktivovat prostřednictvím odkazu v informačním e-mailu.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek, nebo v případě jakýchkoli technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .

V případě dotazů ke konkrétní zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedenou v detailu dané zakázky. Pro obecné dotazy k zakázkám zadavatele můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy kanceláří v celništi T1
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.11.2021 10.12.2021 12:00
Delivery of The Electric Small Tractors
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.11.2021 06.12.2021 23:59
Dodávka a montáž oken a dveří
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.11.2021 07.12.2021 09:00
Delivery of The Diesel Small Tractors
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.11.2021 03.12.2021 23:59
Delivery of The New Conveyor Belts with Diesel Engine
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.11.2021 03.12.2021 23:59
Rectractable belt barriers and accessories for belt barriers
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.11.2021 07.12.2021 14:00
Zajištění licenčního programu Microsoft
nadlimitní Příjem nabídek 22.11.2021 10.12.2021 12:00
Řízení privilegovaných účtů II.
nadlimitní Prokazování kvalifikace 19.11.2021 22.12.2021 23:59
Poskytování pracovnělékařských služeb
nadlimitní Prokazování kvalifikace 19.11.2021 20.12.2021 12:00
VŘ 0211008652 na pronájem prostoru sloužícího k podnikání za účelem provozování prodejního stánku - kavárna, občerstvení
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.11.2021 03.12.2021 12:00
Rekonstrukce severní části křižovatky TWYs AxBxDxG a navazující TWY B
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2021 20.12.2021 12:00
Minibus pro VIP cestující
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.11.2021 01.12.2021 23:59
PD Rekonstrukce TWY H mezi TWYs H1 - J
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.11.2021 30.11.2021 09:00
Úprava travnatého pásu RWY 06/24
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 15.11.2021 06.12.2021 10:00
VŘ 0211008620 na pronájem prostoru sloužícího k podnikání za účelem provozování obchodu // TP 0211008620 for the lease of business premises for the purpose of running a business
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 15.11.2021 15.12.2021 11:00
Rozšíření tras optické sítě systému AMS
mimo režim ZZVZ Hodnocení 10.11.2021 24.11.2021 10:00
Dodávka a montáž žaluzií a rolet
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.11.2021 22.11.2021 14:00
Obnova internetového připojení
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.11.2021 24.11.2021 23:59
DODÁVKY NELETECKÝCH POHONNÝCH HMOT
nadlimitní Příjem nabídek 29.10.2021 30.11.2021 23:59
Postupné dodávky autobaterí
mimo režim ZZVZ Hodnocení 29.10.2021 14.11.2021 23:59
RFI - LAN cabling systems
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 29.10.2021 11.11.2021 23:59
RFI Nepravidelná přeprava zaměstnanců a cestujících
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2021 03.11.2021 14:00
PTK - Provoz odběrového místa a testování na COVID-19
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.10.2021 10.11.2021 12:00
Dodávky uzenin a masných výrobků
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.10.2021 09.11.2021 12:00
Ocelová konstrukce zatěžovací zkušebny letadlových heverů včetně vystrojení zatěžovacími komponenty
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.10.2021 22.11.2021 10:00
všechny zakázky