Veřejné zakázky Letiště Praha, a. s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných zakázek, jejichž zadavatelem jsou společnosti ze skupiny Letiště Praha (Letiště Praha, a. s., Czech Airlines Technics, a.s. a Czech Airlines Handling, a.s.).

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

V případě, že chcete být automaticky upozorňováni na nově zveřejňované zakázky (zakázky dle ZZVZ a zakázky vedené mimo režim ZZVZ), zaregistrujte prosím vaši e-mailovou adresu. Po odeslání bude na tuto adresu doručen e-mail pro aktivaci služby. Tuto službu si můžete kdykoliv deaktivovat prostřednictvím odkazu v informačním e-mailu.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek, nebo v případě jakýchkoli technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .

V případě dotazů ke konkrétní zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedenou v detailu dané zakázky. Pro obecné dotazy k zakázkám zadavatele můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Penetrační testy
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.01.2022 31.01.2022 23:59
Delivery of The New Conveyor Belts with Diesel Engine
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 11.01.2022 21.01.2022 14:00
Podrobná studie proveditelnosti stavby „Úpravy systému pojezdových drah a související provozně - bezpečnostní infrastruktury, letiště Praha/Ruzyně“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 11.01.2022 25.01.2022 10:00
Výměna poklopů a zkapacitnění kabelovodu ve stripu RWY 06/24
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.01.2022 24.01.2022 11:00
VŘ 0211008659 na pronájem prostoru sloužícího k podnikání za účelem umístění dětských houpadel
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.01.2022 04.02.2022 11:00
Stavební rozšíření příletových pasových kontrol na T1 - Oznámení o připravované zakázce
mimo režim ZZVZ Zadávání 10.01.2022
Dodávky betonových prefabrikátů pro mobilní oplocení
nadlimitní Příjem nabídek 07.01.2022 07.02.2022 10:00
Dodávky krmiva a chovatelských potřeb
mimo režim ZZVZ Zadávání 06.01.2022 18.01.2022 10:00
Dodávka zásahového požárního automobilu CAS 30
nadlimitní Příjem nabídek 06.01.2022 28.01.2022 23:59
Preliminary Market Consultation related to "LKPR Hangar – Preliminary Design Study”
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.12.2021 31.01.2022 23:59
Prodloužení produkčního supportu licencí na SW produkty VMware
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.12.2021 05.01.2022 23:59
Zajištění osobních ochranných pracovních prostředků pro letiště Praha
nadlimitní Příjem nabídek 17.12.2021 24.01.2022 12:00
Provozování služby balení zavazadel a dalších doplňkových služeb (3) // Operation of a luggage wrapping service and other additional services (3)
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 16.12.2021
PTK - Záchranné a požární schody
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.12.2021 31.01.2022 23:59
Zajištění licenčního programu Microsoft
nadlimitní Hodnocení 15.12.2021 04.01.2022 12:00
PTK - Dodávky stravenek, volnočasových poukázek a stravenkových karet
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.12.2021 16.12.2021 15:00
Výběrové řízení 0212008663 na spolupráci formou cobrandu letištního salonku - Terminál 1
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.12.2021 17.02.2022 12:00
Projektová dokumentace - lakovna v hangáru S
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.12.2021 15.12.2021 14:00
UPGRADE SYSTÉMU ONE STOP SECURITY
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 06.12.2021 11.01.2022 09:00
Úpravy pro lakovací kabinu a brousicí box v hangáru F – Projektová dokumentace (DSP+DPS)
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.12.2021 17.12.2021 12:00
Zpracování Analýzy rizik nových kontaminantů
mimo režim ZZVZ Hodnocení 01.12.2021 27.12.2021 09:00
Stavební úpravy kanceláří v celništi T1
mimo režim ZZVZ Hodnocení 26.11.2021 11.01.2022 12:00
Delivery of The Electric Small Tractors
mimo režim ZZVZ Hodnocení 25.11.2021 13.12.2021 23:59
Dodávka a montáž oken a dveří
mimo režim ZZVZ Hodnocení 25.11.2021 04.01.2022 09:00
Delivery of The Diesel Small Tractors
mimo režim ZZVZ Hodnocení 24.11.2021 13.12.2021 23:59
všechny zakázky