Veřejné zakázky Letiště Praha, a. s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných zakázek, jejichž zadavatelem jsou společnosti ze skupiny Letiště Praha, a. s. (Letiště Praha, a. s., Czech Airlines Technics, a. s. a Czech Airlines Handling, a. s.).

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

V případě, že chcete být automaticky upozorňováni na nově zveřejňované zakázky (zakázky dle ZZVZ a zakázky vedené mimo režim ZZVZ), zaregistrujte prosím vaši e-mailovou adresu. Po odeslání bude na tuto adresu doručen e-mail pro aktivaci služby. Tuto službu si můžete kdykoliv deaktivovat prostřednictvím odkazu v informačním e-mailu.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.85 MB).

Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek, nebo v případě jakýchkoli technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .

V případě dotazů ke konkrétní zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedenou v detailu dané zakázky. Pro obecné dotazy k zakázkám zadavatele můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžná tržní konzultace - Postupné dodávky průchozích detektorů kovů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.10.2020 05.11.2020 12:00
Inženýrsko-geologický průzkum – jádrové vrty
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.10.2020 03.11.2020 12:00
Oprava vozovky příjezdové estakády
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.10.2020 06.11.2020 10:00
Výstavba páteřní stoky sever a související oprava a rozšíření TWY C, D, F, G, L – 1. a 5. fáze
nadlimitní Příjem nabídek 19.10.2020 23.11.2020 10:00
Dodávky cukrářských surovin II
mimo režim ZZVZ Hodnocení 15.10.2020 29.10.2020 23:59
PD_Nádrže na odmrazovací kapalinu
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.10.2020 05.11.2020 09:00
Servisní podpora a rámcové úpravy systému Symmetry
nadlimitní Příjem nabídek 14.10.2020 16.11.2020 23:59
Předběžná tržní konzultace - Upgrade diskových polí Hitachi
mimo režim ZZVZ Hodnocení 12.10.2020 19.10.2020 12:00
Koordinátor BOZP
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 12.10.2020 02.11.2020 10:00
Pronájem vozidel Ambulift
mimo režim ZZVZ Hodnocení 08.10.2020 19.10.2020 23:59
Servis a pravidelné kontroly stabilního hasicího zařízení (SHZ)
mimo režim ZZVZ Hodnocení 08.10.2020 23.10.2020 23:59
Náhrada LetGIS platformou ESRI
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 08.10.2020 30.10.2020 23:59
Úprava prostoru dílny ÚPL v hangáru A
mimo režim ZZVZ Hodnocení 07.10.2020 29.10.2020 14:00
Provádění revizních prohlídek, údržby a oprav klimatizačních jednotek PCA CIAT
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.10.2020 02.11.2020 10:00
Poskytování servisních služeb na náhradních zdrojích elektrické energie, skupina 2
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.10.2020 19.10.2020 09:00
PTK-Modulární zázemí řidičů TAXI
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.10.2020 19.10.2020 10:00
Rámcová smlouva pro projekty dopravního modelování
mimo režim ZZVZ Hodnocení 01.10.2020 26.10.2020 12:00
Úprava stávající a návrh nové estakády – DUR a DSP
nadlimitní Prokazování kvalifikace 30.09.2020 02.11.2020 12:00
The Delivery of Towable Passenger Stairs
mimo režim ZZVZ Hodnocení 23.09.2020 07.10.2020 23:59
The Delivery of The Ground Power Units
mimo režim ZZVZ Hodnocení 22.09.2020 07.10.2020 23:59
APC podhled vstupní haly
mimo režim ZZVZ Hodnocení 22.09.2020 21.10.2020 15:00
The Delivery of Towbarless Tractors
mimo režim ZZVZ Hodnocení 22.09.2020 07.10.2020 23:59
Výměna výtahů č. 6, č. 78 a č. 79, letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.09.2020 09.10.2020 10:00
POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB, ÚDRŽBY A POSTUPNÉ DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ A AUTOCHEMIE DO AUTOMYČKY ZN. WASHTEC
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.09.2020 02.10.2020 23:59
PD Zásobovací koridor T1-T2
mimo režim ZZVZ Hodnocení 18.09.2020 12.10.2020 09:00
všechny zakázky