Zakázka: VÝMĚNA ZDROJE CHLADU_BÍLÝ DŮM I., LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1035
Evidenční číslo zadavatele: 0224004401
Datum zahájení: 14.06.2018
Nabídku podat do: 28.06.2018 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: VÝMĚNA ZDROJE CHLADU_BÍLÝ DŮM I., LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Zakázky je závazek dodavatele realizovat zakázku s názvem “Výměna zdroje chlazení Bílý Dům I” podle projektové dokumentace.
Jedná se o analýzu technického řešení, návrh odpovídajícího zařízení, zpracování dílenské (výrobní) dokumentace, dodávku a montáž navrženého zařízení chlazení demontáž stávající technologie chlazení, vč. souvisejících zámečnických a stavebních konstrukcí, včetně navazujících profesí (silnoproud, měření energií a MaR), případě jejich úprav a odpovídajících úprav stávajících rozvodů a zařízení (zejména sekundární okruh chlazení). Součástí zakázky bude provedení zápisu do evidenční knihy nové i demontovaných jednotek a vyhotovení dokladů o odsátí chladiva a jeho převzetí k ekologické likvidaci. Dále součástí zakázky bude proškolení obsluhy. V současné době je zdrojem chladu v objektu provizorní mobilní kontejnerový zdroj chladu – do doby finálního přepojení na nový zdroj chladu musí dodavatel této zakázky koordinovat svoje montážní práce s tímto provizorním zdrojem chladu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
vr0224004401@cah.cz

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy