Zakázka: Dodávky elektromateriálu - kabelů

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1049
Evidenční číslo zadavatele: 0224004263
Datum zahájení: 27.06.2018
Nabídku podat do: 19.07.2018 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky elektromateriálu - kabelů
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem Zakázky jsou postupné dodávky kabelů (dále také jako Zboží) dle požadavku Zadavatele na základě rámcových smluv, které budou uzavřeny s maximálně 3 Uchazeči, kteří splní kvalifikační předpoklady, další podmínky dle této Zadávací dokumentace a budou mít nejvýhodnější Nabídkovou cenu.
Seznam požadovaného Zboží je obsahem přílohy C – Cenová kalkulace této Zadávací dokumentace.
Uchazeč musí podat nabídku na celý požadovaný sortiment Zboží a Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po Uchazeči dodat i jiné položky materiálu v průběhu plnění Zakázky, které nejsou součástí přílohy C této Zadávací dokumentace a přílohy č. 2 vzoru rámcové kupní smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
vr0224004263@cah.cz

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy