Contract: Dodávky elektromateriálu - kabelů

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 1049
Contracting authority registration number: 0224004263
Date of commence: 27.06.2018
Tender submit to: 19.07.2018 10:00

Title, type and description of contract

 • Title: Dodávky elektromateriálu - kabelů
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem Zakázky jsou postupné dodávky kabelů (dále také jako Zboží) dle požadavku Zadavatele na základě rámcových smluv, které budou uzavřeny s maximálně 3 Uchazeči, kteří splní kvalifikační předpoklady, další podmínky dle této Zadávací dokumentace a budou mít nejvýhodnější Nabídkovou cenu.
Seznam požadovaného Zboží je obsahem přílohy C – Cenová kalkulace této Zadávací dokumentace.
Uchazeč musí podat nabídku na celý požadovaný sortiment Zboží a Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po Uchazeči dodat i jiné položky materiálu v průběhu plnění Zakázky, které nejsou součástí přílohy C této Zadávací dokumentace a přílohy č. 2 vzoru rámcové kupní smlouvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
vr0224004263@cah.cz

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses