Contract: Centrální odmrazovací stání v sektoru D3

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 1069
Contracting authority registration number: 0224004338
Date of commence: 17.07.2018
Tender submit to: 28.08.2018 10:00

Title, type and description of contract

 • Title: Centrální odmrazovací stání v sektoru D3

Brief subject description:
Předmětem plnění Zakázky je závazek vybraného Uchazeče řádně a ve stanovených termínech vypracovat pro Zadavatele dokumentaci pro stavební povolení pro stavbu „Centrální odmrazovací stání v sektoru D3“, blíže specifikovanou v příloze C této Zadávací dokumentace

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
vr0224004338@cah.cz

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses