Zakázka: Nástavba budovy ZAO 370/1 – Stavebně technický průzkum, DSP, DPS, AD a informační model stavby v metodě BIM

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1083
Evidenční číslo zadavatele: 0224004431
Datum zahájení: 30.07.2018
Nabídku podat do: 15.08.2018 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Nástavba budovy ZAO 370/1 – Stavebně technický průzkum, DSP, DPS, AD a informační model stavby v metodě BIM

Stručný popis předmětu:
Předmětem Zakázky je závazek vybraného Dodavatele řádně a ve stanovených termínech provést stavebně technický průzkum a vytvořit pro Zadavatele informační model stavby v metodě BIM, ze kterého budou Dodavatelem vytvořeny jednotlivé stupně projektové dokumentace (DSP, DPS) stavby „Nástavba budovy ZAO 370/1“ (dále také jen „Stavba“), včetně zřízení a provozu společného datového prostředí (CDE) (dále také jen „Společné datové prostředí“) pro informační model stavby. Dále je předmětem zakázky vykonávání autorského dozoru při realizaci Stavby. Podrobněji viz Zadávací dokumentace.

Příloha č.8 Návrhu smlouvy bude zaslána uchazečům na vyžádání.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz podmínky v zadávací dokumentaci

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy