Contract: Výšková úprava šachty Š11 u trafostanice TS 12

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 1094
Contracting authority registration number: 0224004392
Date of commence: 06.08.2018
Tender submit to: 20.08.2018 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Výšková úprava šachty Š11 u trafostanice TS 12

Brief subject description:
Předmětem plnění Zakázky je závazek vybraného Uchazeče řádně a včas dokončit a předat stavbu s názvem „Výšková úprava šachty Š11 u trafostanice TS 12“ blíže specifikovanou v projektové dokumentaci od společnosti PONTEX, spol. s r.o. s názvem „Výšková úprava šachty Š11 u trafostanice TS12“ z července 2018.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
VR0224004392@cah.cz

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses