Zakázka: Studie proveditelnosti technické infrastruktury Sever

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1151
Evidenční číslo zadavatele: 0224004271
Datum zahájení: 20.09.2018
Nabídku podat do: 13.11.2018 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie proveditelnosti technické infrastruktury Sever

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Zakázky je závazek vybraného Uchazeče řádně a včas dokončit a předat dokumentaci studie proveditelnosti na řešení technické infrastruktury (kolektory, kabelovody, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, vodovod, plynovod, elektro – vysoké napětí) v severní části letiště Praha/Ruzyně.
V druhé části jsou předmětem plnění koordinační činnosti, kterými jsou zamýšleny služby související s kontrolou návrhů ukládání (vedení) a křižování inženýrských sítí (technické infrastruktury) vč. kabelovodů, kolektorů (mimo silové a datové elektrické nebo optické rozvody), vedení komunikací a přeložek komunikací v prostoru veřejné části areálu letiště Praha/Ruzyně. Koordinační činnost je vyžadována ve vztahu k plánované projektové přípravě a následné výstavbě v tomto prostoru. Plnění bude poskytnuto vždy na základě ad-hoc požadavků objednatele k provedení prací, tedy v rozsahu, způsobem a ve lhůtách určených v jednotlivých objednávkách. Studie proveditelnosti je blíže specifikována ve specifikaci zadání, která tvoří přílohu č. 4 přílohy B Zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy