Contract: Oprava RWY 12/30 a oprava TWY L a TWY S

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1366
Contracting authority registration number: 0228000004
Date of commence: 18.01.2019
Tender submit to: 20.02.2019 13:00

Title, type and description of contract

 • Title: Oprava RWY 12/30 a oprava TWY L a TWY S

Brief subject description:
Předmětem Zakázky jsou:
Oprava RWY 12/30 - realizace zahrnuje výměnu CB desek v prostoru THR 30 a opravu asfaltobetonových vrstev vozovky předpolí THR 30 a v napojení na TWY L po úroveň MVM včetně rozšíření únosné části postranního pásu ve vnitřním oblouku napojení.
Oprava TWY L - předmětem je oprava vozovky TWY L v úseku mezi TWY R – THR 30. Součástí záměru je oprava postranních návěstidel SZZ, vybudování stavební připravenosti pro osová návěstidla SZZ.
Oprava TWY S - předmětem je oprava vozovky TWY S v celém úseku mezi TWY L a manipulační plochou před hangárem E.
Odstranění obslužných komunikací v sousedství TWY S a provedení finálních terénních úprav.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2022-002191

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses