Zakázka: Technicko – ekonomická studie zásobování teplem

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1468
Evidenční číslo zadavatele: 0227000100
Datum zahájení: 05.04.2019
Nabídku podat do: 08.11.2019 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Technicko – ekonomická studie zásobování teplem

Stručný popis předmětu:
Předmětem Zakázky je:

- dopracování podkladů pro zhotovení technicko-ekonomické studie v rozsahu uvedeném v Příloze č. 6 Přílohy B Zadávací dokumentace, podrobněji viz čl. VI.2 Zadávací dokumentace,

- zhotovení technicko-ekonomické studie, tedy komplexního zhodnocení možností zásobování teplem objektů letiště Praha v následujících letech. Studie bude navazovat na závěry právě dobíhající „Studie rozvoje energetického zajištění objektů letiště Praha/Ruzyně. Ta bude podkladem pro tuto studii technicko-ekonomickou. Obsahem studie musí být i zhodnocení stávajícího stavu a následné pojednání o možnostech výhledového posílení výkonu na cca dvojnásobek, tedy 60 MW dle Zastavovacího plánu Sever (dále jen „ZPS“) ve variantním řešení. Mezi základní předpokládané varianty patří posílení resp. rozšíření stávající centrální výtopny a dále přesun do nové polohy. Požadovaný rozsah studie je stanoven Přílohou B Zadávací dokumentace a jejími přílohami.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-002191

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy