Contract: Rekonfigurace stání v sektoru A2 + výměna nástupních mostů na stání 5, 7, 13 a 15

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1478
Contracting authority registration number: 0224004681
Date of commence: 11.04.2019
Tender submit to: 12.06.2019 12:00

Title, type and description of contract

 • Title: Rekonfigurace stání v sektoru A2 + výměna nástupních mostů na stání 5, 7, 13 a 15

Brief subject description:
Předmětem Zakázky je zhotovení projektové dokumentace a to ve stupních Dokumentace pro uzemní rozhodnutí pro Stavbu (DUR), Dokumentace pro stavební povolení (DSP), Dokumentace pro provádění Stavby (DPS), Inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí/souhlasu a všech souvisejících rozhodnutí/povolení atd. (IČ UR), Inženýrská činnost pro získání Stavebního povolení nebo jiného dokumentu opravňujícího k provedení stavby a všech souvisejících rozhodnutí/povolení atd. (IČ SP). Součástí předmětu Zakázky je také výkon autorského dozoru (AD) a konzultační činnosti (KČ).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses