Public contract: PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM MALOOBCHODNÍHO PRODEJE – M.Č. 2050, 2050A, 2050B (2) // LEASE OF BUSINESS PREMISES FOR THE PURPOSE OF RETAIL SALE - ROOM NO. 2050, 2050A, 2050B (2)

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1510
System number: P19V00000179
Contracting authority registration number: 0211005008
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2019-016914
Date of commence: 20.05.2019
Tender submit to: 17.06.2019 11:00

Title, type and description of public contract

 • Title: PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM MALOOBCHODNÍHO PRODEJE – M.Č. 2050, 2050A, 2050B (2) // LEASE OF BUSINESS PREMISES FOR THE PURPOSE OF RETAIL SALE - ROOM NO. 2050, 2050A, 2050B (2)
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
KONCESNÍ ŘÍZENÍ: Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F zadávací dokumentace.

//

CONCESSION: The Contractor selected based on the concession procedure shall be provided with the right to operate retail sale (hereinafter referred to as the “Concession”), under the conditions specified in procurement documentation and in the draft Contract for the Lease of Premises for Business and the Provision of Certain Related Services, which forms Annex F to procurement documentation.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2022-002191

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses