Contract: Doplnění přibližovacího systému RWY 06

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 1658
Contracting authority registration number: 0224004541
Date of commence: 06.08.2019
Tender submit to: 05.09.2019 10:00

Title, type and description of contract

 • Title: Doplnění přibližovacího systému RWY 06

Brief subject description:
Předmětem plnění je zajištění vypracování projektové dokumentace stavby ve stupních pro územní řízení (DUR), stavební povolení (DSP) a provádění stavby (DPS), která bude řešit návrh a provedení doplnění stávajícího redukovaného světelného přibližovacího systému RWY 06 délky 480m na standardní délku 900m pro zajištění plnohodnotného provozu za podmínek přesného přístrojového přiblížení kategorie I ve smyslu a v souladu s předpisem EASA: CS-ADR-DSN vč. jeho napájení a dálkového ovládání, a to v souladu se studií, která tvoří přílohu C Zadávací dokumentace a která bude poskytnuta na vyžádání a po podpisu NDA dle čl. VII.5 Zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Department name: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)

Contact

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL links