Zakázka: Převzetí kalů z ČOV

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 167
Evidenční číslo zadavatele: 0224002809
Počátek běhu lhůt: 15.05.2016
Nabídku podat do: 30.05.2016 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Převzetí kalů z ČOV
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem Soutěže je dvouetapový výběr poskytovatele zajišťujícího převzetí kalů z čistíren odpadních vod SEVER a JIH (dále jen „ČOV“) v souladu s § 12, odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Zákon o odpadech“). Množství kalů k převzetí činí 750 t/rok z ČOV SEVER a 250 t/kalů z ČOV JIH

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-002191

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
vr0224002809@czh.cz

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy