Public contract: PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM MALOOBCHODNÍHO PRODEJE – M.Č. 2039 // LEASE OF BUSINESS PREMISES FOR THE PURPOSE OF RETAIL SALE - ROOM NO. 2039

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 1696
System number: P19V00000362
Contracting authority registration number: 0211005067
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2019-030504
Date of commence: 02.09.2019
Tender submit to: 01.10.2019 13:00

Title, type and description of public contract

 • Title: PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM MALOOBCHODNÍHO PRODEJE – M.Č. 2039 // LEASE OF BUSINESS PREMISES FOR THE PURPOSE OF RETAIL SALE - ROOM NO. 2039
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
KONCESNÍ ŘÍZENÍ: Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace

//

CONCESSION:The Contractor selected based on the concession procedure shall be provided with the right to operate retail sale (hereinafter referred to as the “Concession”), under the conditions specified in Procurement documentation and in the draft Contract for the Lease of Premises for Business and the Provision of Certain Related Services, which forms Annex F to Procurement documentation.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6
 • Department name: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)

Contact

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL links