Veřejná zakázka: POSKYTOVÁNÍ SYSTÉMŮ CUPPS a CUSS / THE PROVISION OF CUPPS/CUSS SYSTEMS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1725
Systémové číslo: P19V00000391
Evidenční číslo zadavatele: 0222004734
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.09.2019
Žádost o účast podat do: 24.10.2019 12:00
Předběžnou nabídku podat do: 05.12.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: POSKYTOVÁNÍ SYSTÉMŮ CUPPS a CUSS / THE PROVISION OF CUPPS/CUSS SYSTEMS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření nové smlouvy o poskytování systémů CUPPS a CUSS a dalších
souvisejících technologií. Předmětem veřejné zakázky je také následná servisní podpora systémů CUPPS / CUSS a dalších souvisejících technologií po dobu 60 měsíců od úspěšné implementace CUPPS / CUSS a dalších souvisejících technologií. Podpora bude poskytována za podmínek
stanovených v příloze D návrhu smlouvy a dalších příslušných přílohách k těmto zadávacím dokumentům.
_______________________________________________________________
The subject matter of the Public Contract is to conclude a new contract for the provision of CUPPS and CUSS systems and other related technologies. The subject matter of the Public Contract also includes subsequent service support for the CUPPS/ CUSS systems and other related technologies for a period of 60 months from the successful implementation of CUPPS/CUSS and other related technologies. The support will be provided under the conditions set out in the Annex D Draft Contract and other relevant annexes to these procurement documents.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků