Zakázka: Nákup Ramanova spektrometru

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1780
Evidenční číslo zadavatele: 0220005007
Datum zahájení: 31.10.2019
Nabídku podat do: 20.11.2019 12:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup Ramanova spektrometru

Stručný popis předmětu:
Dodavatel touto Smlouvou zavazuje dodat Objednateli Zboží do Místa dodání a převést na něho vlastnické právo ke Zboží včetně
2.1.1 zprovoznění Zboží v Místě dodání,
2.1.2 instalace, kalibrace a předvedení funkčnosti Zboží v Místě dodání,
2.1.3 poskytnutí nevýhradního, časově a místně neomezeného užívacího práva k Software,
2.1.4 poskytování průběžných aktualizací Softwaru po dobu minimálně 10 let, nejméně však po dobu životnosti Zboží, s tím, že aktualizaci Softwaru provede zaměstnanec Dodavatele v Místě dodání minimálně jednou (1) ročně;
a další viz. Příloha B Vzor smlouvy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-002191

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy