Veřejná zakázka: Oprava, rozšíření TWY C, D, F, G, L v souvislosti s výstavbou Stoky sever I. Etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1799
Systémové číslo: P19V00000467
Evidenční číslo zadavatele: 0228006139
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-040560
Datum zahájení: 15.11.2019
Nabídku podat do: 13.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava, rozšíření TWY C, D, F, G, L v souvislosti s výstavbou Stoky sever I. Etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajistit řádně a ve stanovených termínech zhotovení stavby „Oprava, rozšíření TWY C, D, F, G, L v souvislosti s výstavbou Stoky sever I. Etapa“ specifikované v projektové dokumentaci vypracované Sweco Hydroprojekt a.s. z 09/2019.

Jedná se o výstavbu páteřního řadu dešťové kanalizace a obnovu a rozšíření pojezdových drah v místech realizace kanalizace. Bližší specifikace předmětu plnění Veřejné zakázky, podmínky a další požadavky jsou uvedeny v přílohách této ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy