Zakázka: VŘ č. 124 na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově Hangáru A // TP No. 124 for the lease of business premises in the Hangar A building

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1820
Evidenční číslo zadavatele: 0211008023
Datum zahájení: 22.11.2019
Nabídku podat do: 31.01.2020 16:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: VŘ č. 124 na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově Hangáru A // TP No. 124 for the lease of business premises in the Hangar A building

Stručný popis předmětu:
Předmětem Výběrového řízení je umožnění užívání západní hangárové haly včetně jejích součástí a příslušenství. Vyhlašovatel umožní vítěznému uchazeči užívání prostor v Hangáru A v souladu s jeho kolaudovaným stavem a příslušnými právními předpisy, tj. pro parkování a/nebo provádění lehké údržby letadel, a dále pro administrativní činnosti související s užíváním prostor.

//

The subject matter of the Tender Procedure is to allow the use of the western hangar hall, including its parts and accessories. The Contracting Authority shall allow the winning tenderer to use the premises in Hangar A in accordance with its approved condition and the applicable legal regulations, i.e. for parking and/or performing line maintenance, as well as for administrative activities related to the use of the premises.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy