Zakázka: RFI Analytický SW pro Letiště Václava Havla / Analytic SW for Prague Airport

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1829
Datum zahájení: 27.11.2019
Nabídku podat do: 11.12.2019 12:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: RFI Analytický SW pro Letiště Václava Havla / Analytic SW for Prague Airport

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky bude dodávka softwaru poskytujícího vypracování obchodních analýz a případových studií zavedení nových přímých leteckých spojení (provoz mezi letištěm Praha a uvažovanou destinací, obchodní potenciál z pohledu přípojů, analýza výnosovosti linky, ideální letový řád, srovnání obdobných trhů atd.) které slouží pro vyhodnocení obchodního potenciálu a následně jsou používány jako jeden z podkladů pro vyjednávání OJ LOP s leteckými dopravci.

LP poptává oslovené subjekty k předložení písemné odpovědi, resp. indikativní nabídky na tuto žádost dle specifikace níže.

//
The subject matter of the contract is to be the supply of software to process business analysis and case studies regarding launches of new direct scheduled air connections (services between Prague Airport and destinations under consideration, including their business potential in terms of connectivity, route profitability analysis, ideal flight schedule, comparisons of similar markets etc.) tailored to assess their commercial potential, which will subsequently be used as one of the basis for negotiating between the Aviation Business department and air carriers.

LP asks the addressed entities to submit a written answer or indicative tender for this request in accordance with the specifications below.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Emailem na kontaktní osobu níže / By email to conctact

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy