Zakázka: PTK Dodání a instalace mycí technologie a zařízení / Delivery and Installation of Washing Technology and Equipment

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1830
Evidenční číslo zadavatele: 0227008071
Datum zahájení: 27.11.2019
Nabídku podat do: 20.12.2019 14:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: PTK Dodání a instalace mycí technologie a zařízení / Delivery and Installation of Washing Technology and Equipment

Stručný popis předmětu:
Účelem této předběžné tržní konzultace je získat informace potřebné pro optimální nastavení zadávacích podmínek připravované veřejné zakázky s názvem „Dodání a instalace mycí technologie a zařízení“.

Účastníci předběžné tržní konzultace zašlou Zadavateli prostřednictvím e-mailové adresy: dagmar.kellerova@prg.aero.

V případě zájmu o osobní prohlídku místa plnění, účastníci předběžné tržní konzultace zašlou žádost o osobní prohlídku v níže uvedených termínech, prostřednictvím e-mailové adresy: dagmar.kellerova@prg.aero:
6.12. 2019: 10:00 – 11:00
9.12. 2019: 10:00 – 11:00
16.12. 2019: 10:30 – 11:30
------

The purpose of this preliminary market consultation is to obtain the information necessary to optimally set the award criteria of the forthcoming public contract entitled “Delivery and Installation of Washing Technology and Equipment”.

Participants in the preliminary market consultation shall send to the Contracting Authority, to the following email address: dagmar.kellerova@prg.aero.

If participants are interested in a personal inspection of the place of performance, the participants of the preliminary market consultation will send a request for personal inspection at the following dates, via the e-mail address: dagmar.kellerova@prg.aero :
6.12. 2019: 10:00 - 11:00
9.12. 2019: 10:00 - 11:00
16.12. 2019: 10:30 – 11:30

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
K letišti 1019/6
16100 Praha 6

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy