Zakázka: Provedení stavebně technického průzkumu, vytvoření informačního modelu stavby metodou BIM, vytvoření projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Administrativní budova objektu Terminál 1

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1846
Evidenční číslo zadavatele: 0224004936
Datum zahájení: 06.12.2019
Nabídku podat do: 01.04.2020 14:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení stavebně technického průzkumu, vytvoření informačního modelu stavby metodou BIM, vytvoření projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Administrativní budova objektu Terminál 1

Stručný popis předmětu:
Předmětem Zakázky je závazek vybraného Dodavatele řádně a ve stanovených termínech provést stavebně technický průzkum, aby si ověřil anebo získal údaje a podklady potřebné pro další provádění díla zejm. pro zhotovení informačního modelu a zhotovení Projektové dokumentace (jak je níže definována), vytvořit pro Zadavatele informační model stavby v metodě BIM, ze kterého budou Dodavatelem vytvořeny jednotlivé stupně projektové dokumentace (DSP, DPS) stavby „Administrativní budova objektu Terminál 1 “ (dále také jen „Stavba“), dále zhotovit kompletní katalogů výrobků a materiálů (vzorkování, a to částečně i v podobě předložení fyzických vzorků), zhotovení design manuálů pro komerční prostory a pro prostory užívané Zadavatelem ve vnitřních částech Stavby a zhotovení vstupní dokumentace nájemců pro veškeré komerční nájemní jednotky v prostorách Stavby. Dále je předmětem zakázky vykonávání autorského dozoru při realizaci Stavby.

Příloha C ZD bude zpřístupněna na vyžádání u kontaktní osoby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy