Contract: Provedení stavebně technického průzkumu, vytvoření informačního modelu stavby metodou BIM, vytvoření projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Administrativní budova objektu Terminál 1

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1846
Contracting authority registration number: 0224004936
Date of commence: 06.12.2019
Tender submit to: 01.04.2020 14:00

Title, type and description of contract

 • Title: Provedení stavebně technického průzkumu, vytvoření informačního modelu stavby metodou BIM, vytvoření projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Administrativní budova objektu Terminál 1

Brief subject description:
Předmětem Zakázky je závazek vybraného Dodavatele řádně a ve stanovených termínech provést stavebně technický průzkum, aby si ověřil anebo získal údaje a podklady potřebné pro další provádění díla zejm. pro zhotovení informačního modelu a zhotovení Projektové dokumentace (jak je níže definována), vytvořit pro Zadavatele informační model stavby v metodě BIM, ze kterého budou Dodavatelem vytvořeny jednotlivé stupně projektové dokumentace (DSP, DPS) stavby „Administrativní budova objektu Terminál 1 “ (dále také jen „Stavba“), dále zhotovit kompletní katalogů výrobků a materiálů (vzorkování, a to částečně i v podobě předložení fyzických vzorků), zhotovení design manuálů pro komerční prostory a pro prostory užívané Zadavatelem ve vnitřních částech Stavby a zhotovení vstupní dokumentace nájemců pro veškeré komerční nájemní jednotky v prostorách Stavby. Dále je předmětem zakázky vykonávání autorského dozoru při realizaci Stavby.

Příloha C ZD bude zpřístupněna na vyžádání u kontaktní osoby.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Department name: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL links