Veřejná zakázka: Projekt parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1872
Systémové číslo: P19V00000541
Evidenční číslo zadavatele: 0227008065
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.12.2019
Nabídku podat do: 23.06.2020 18:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je:
i) Vypracování návrhu stavby – architektonické studie pro stavbu „Parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha“ (dále jen „Stavba Studie“), a to za podmínek popsaných v Příloze č. 1 této Výzvy a dále na základě návrhu smlouvy o dílo, která je Přílohou č. 2 této Výzvy (dále jako „Smlouva Studie“). Tato Smlouva Studie je návrhem Objednavatele a lze provádět její změny po vzájemné dohodě před uzavřením smluvního vztahu. Dohoda bude spočívat především, nikoli však pouze na oblastech časové náročnosti zpracování, licenční podmínky. Přílohy související s předmětem plnění „Smlouvy Studie“ mají ve svém názvu SoDA.
ii) Vypracování navazujících stupňů dokumentace „Parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha“ (dále jen „Dokumentace stavby“), a to za podmínek popsaných v návrhu smlouvy o dílo, která je Přílohou č. 3 této Výzvy (dále jako „Smlouva Dokumentace stavby“). Tato Smlouva Dokumentace stavby je návrhem Objednavatele a lze provádět její změny po vzájemné dohodě před uzavřením smluvního vztahu. Přílohy související s předmětem plnění „Smlouvy Dokumentace stavby“ mají ve svém názvu SoDB.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno ve výzvě, jejích přílohách a přílohách „Smlouvy Studie“ a „Smlouvy Dokumentace stavby“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  § 65, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.Zakázka na služby zadána úspěšnému zájemci nebo jednomu z nich po veřejné soutěži o návrh.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky