Contract: DPS - Rekonstrukce galvanovny v Hangáru B

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1878
Contracting authority registration number: 0527003002
Date of commence: 20.12.2019
Tender submit to: 16.01.2020 12:00

Title, type and description of contract

 • Title: DPS - Rekonstrukce galvanovny v Hangáru B

Brief subject description:
Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude obsahovat Technologický postup (včetně časového harmonogramu, výkresové části) stavebních prací, VV, POV, demontáže a odvozu původní technologie. To vše společně s výkonem autorského dozoru.

Předmětná dokumentace bude zpracovávat opravu stávající záchytné vany galvanovny v Hangáru B, letiště Praha/Ruzyně a činnosti s tím související. Pro následnou realizaci je nezbytná kompletní demontáž technologického zařízení, které je instalováno v prostoru kontrolní vany (prostor na úrovni cca -900 mm) včetně energetických napojení. Déle bude nutná výměna elektro instalací, rekonstrukce VZT a přidání klimatizační jednotky.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses