Zakázka: Rozšíření a obnova datové sítě - OJ BES

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1906
Evidenční číslo zadavatele: 0227008123
Datum zahájení: 17.01.2020
Nabídku podat do: 23.03.2020 14:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření a obnova datové sítě - OJ BES

Stručný popis předmětu:
Předmětem Zakázky je vybudování datové infrastruktury pro OJ BES (Bezpečnostní systémy) v prostorách Letiště Václava Havla Praha.

PŘ bude probíhat vícekolově. V 1. kole PŘ podají dodavatelé Zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese http://zakazky.prg.aero žádosti o účast v PŘ, jimiž prokáží splnění kvalifikačních požadavků uvedených v čl. III těchto pravidel. S dodavateli, kteří prokáží splnění kalifikačních požadavků, uzavře Zadavatel Smlouvu o zachování mlčenlivosti, jejíž vzor tvoří přílohu těchto pravidel (dále jen „NDA“) a na jejím základě poskytne dodavatelům Projektovou dokumentaci, která tvoří přílohu těchto pravidel. Ve 2. kole PŘ budou dodavatelé, kteří v 1. kole PŘ prokázali splnění kvalifikace, a kteří uzavřeli se Zadavatelem NDA, vyzvání k podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese http://zakazky.prg.aero.

Zadavatel uveřejněním těchto pravidel PŘ vyzývá dodavatele k podání žádostí o účast prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese http://zakazky.prg.aero.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy