Contract: Rozšíření a obnova datové sítě - OJ BES

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1906
Contracting authority registration number: 0227008123
Date of commence: 17.01.2020
Tender submit to: 23.03.2020 14:00

Title, type and description of contract

 • Title: Rozšíření a obnova datové sítě - OJ BES

Brief subject description:
Předmětem Zakázky je vybudování datové infrastruktury pro OJ BES (Bezpečnostní systémy) v prostorách Letiště Václava Havla Praha.

PŘ bude probíhat vícekolově. V 1. kole PŘ podají dodavatelé Zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese http://zakazky.prg.aero žádosti o účast v PŘ, jimiž prokáží splnění kvalifikačních požadavků uvedených v čl. III těchto pravidel. S dodavateli, kteří prokáží splnění kalifikačních požadavků, uzavře Zadavatel Smlouvu o zachování mlčenlivosti, jejíž vzor tvoří přílohu těchto pravidel (dále jen „NDA“) a na jejím základě poskytne dodavatelům Projektovou dokumentaci, která tvoří přílohu těchto pravidel. Ve 2. kole PŘ budou dodavatelé, kteří v 1. kole PŘ prokázali splnění kvalifikace, a kteří uzavřeli se Zadavatelem NDA, vyzvání k podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese http://zakazky.prg.aero.

Zadavatel uveřejněním těchto pravidel PŘ vyzývá dodavatele k podání žádostí o účast prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese http://zakazky.prg.aero.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses