Koncese: Provozování služby balení zavazadel a dalších doplňkových služeb // Operation of a luggage wrapping service and other additional services

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem předběžných nabídek
Dodavatelé mohou podávat předběžné nabídky.
DBID: 1927
Systémové číslo: P20V00000048
Evidenční číslo zadavatele: 0211005087
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-002007
Datum zahájení: 16.01.2020
Předběžnou nabídku podat do: 04.03.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provozování služby balení zavazadel a dalších doplňkových služeb // Operation of a luggage wrapping service and other additional services
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
KONCESNÍ ŘÍZENÍ:
Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme výhradní právo
k poskytování služby balení zavazadel a případné právo k provozování dalších doplňkových služeb a prodeji doplňkového sortimentu, a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F zadávací dokumentace.

//
CONCESSION:
We shall grant to the Contractor selected on the basis of the concession procedure the exclusive right to provide a luggage wrapping service and possibly the right to operate other additional services and to sell additional products, under the terms and conditions specified in Procurement Documentation and in the draft Contract for the Lease of Business Premises and the Provision of Certain Related Services which forms Annex F to the Procurement Documentation.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: koncesní řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy