Zakázka: Oprava TWY R - 2. etapa

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 203
Evidenční číslo zadavatele: 0224002877
Počátek běhu lhůt: 10.06.2016
Nabídku podat do: 22.06.2016 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava TWY R - 2. etapa

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Zakázky je závazek vybraného Uchazeče řádně a včas dokončit a předat dílo s názvem „Oprava TWY R – 2. etapa“ v rozsahu dle projektové dokumentace od společnosti OBERMEYER HELIKA a.s. z ledna 2014.
Součástí předmětu plnění je též vypracování dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření a závěrečná zpráva obsahující doklady o provedených zkouškách, revizích včetně doložení prohlášení o shodě a certifikátů na použité výrobky a materiály a doklady o odstranění nebo využití odpadů.
Jedná se o celoplošnou výměnu asfaltové obrusné vrstvy a opravu ložné vrstvy v nutném rozsahu. Součásně budou provedeny lokální opravy betonového mělkého žlabu, demontáž a montáž nadzemních návěstidel.

Projektová dokumentace k zakázce je na vyžádání u kontaktní osoby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-002191

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz) nebo na VR0224002877@cah.cz

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy