Zakázka: Dodávka speciální kabiny pro Hangár F

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2174
Evidenční číslo zadavatele: 0227008258A
Datum zahájení: 27.07.2020
Nabídku podat do: 11.08.2020 12:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka speciální kabiny pro Hangár F

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Zakázky je závazek vybraného Dodavatele řádně a ve stanovených termínech realizovat dílo „Dodávka speciální kabiny pro Hangár F“ a provést jeho montáž dle pokynů Objednatele a v souladu s aktualizovanou stávající projektovou dokumentací viz příloha F této poptávky. Realizace díla zahrnuje dodávku a instalaci, tzn. poskytnutí níže uvedených služeb:
1. dodávku speciální kabiny,
2. montáž a uvedení technologie do provozu.

ZADAVATEL UPOZORŇUJE UCHAZEČE, ŽE PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ JE POVINNÁ A BEZ JEJÍHO ABSOLVOVÁNÍ NELZE PODAT NABÍDKU.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy