Contract: Dodávka speciální kabiny pro Hangár F

Contract information

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 2174
Contracting authority registration number: 0227008258A
Date of commence: 27.07.2020
Tender submit to: 11.08.2020 12:00

Title, type and description of contract

 • Title: Dodávka speciální kabiny pro Hangár F

Brief subject description:
Předmětem plnění Zakázky je závazek vybraného Dodavatele řádně a ve stanovených termínech realizovat dílo „Dodávka speciální kabiny pro Hangár F“ a provést jeho montáž dle pokynů Objednatele a v souladu s aktualizovanou stávající projektovou dokumentací viz příloha F této poptávky. Realizace díla zahrnuje dodávku a instalaci, tzn. poskytnutí níže uvedených služeb:
1. dodávku speciální kabiny,
2. montáž a uvedení technologie do provozu.

ZADAVATEL UPOZORŇUJE UCHAZEČE, ŽE PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ JE POVINNÁ A BEZ JEJÍHO ABSOLVOVÁNÍ NELZE PODAT NABÍDKU.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses