Contract: Technická kontrola - Program ventilace

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 2181
Contracting authority registration number: 0227008264
Date of commence: 27.07.2020
Tender submit to: 11.08.2020 10:00

Title, type and description of contract

 • Title: Technická kontrola - Program ventilace

Brief subject description:
Předmětem činnosti dodavatele bude výkon externího projektového manažera Programu ventilace, který bude pro Objednatele zajišťovat technické kontroly evidovaných a podaných žádostí o příspěvek na provedení instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla žadatelů z ochranného hlukového pásma letiště Praha/Ruzyně, technických návrhů vzduchotechnických jednotek žadatelů, průběžnou kontrolu realizací, finální kontrolu správnosti
provedení díla ze strany žadatelů, reporting Objednavateli, apod.
Podrobnější podmínky programu jsou ke stažení na profilu zadavatele prg.aero/program-ventilace-rd-byty; prg.aero/program-ventilace-skoly.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Středočeský kraj

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses