Public contract: PTK - Koordinátor BOZP

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 2202
System number: P20V00000324
Contracting authority registration number: 0227008174
Date of commence: 17.08.2020
Tender submit to: 03.09.2020 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: PTK - Koordinátor BOZP
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění připravované zakázky jsou služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích staveb prováděných zadavatelem v průběhu 4 let od uzavření smlouvy.
Za účelem seznámení dodavatelů se záměry zadavatele, předmětem rámcové smlouvy a navrhovaným způsobem hodnocení nabídek na základě kvalitativních hodnotících kritérií se zadavatel rozhodl uspořádat předběžnou tržní konzultaci.
Více informací je uvedeno v příloze.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Předběžná tržní konzultace
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
elektronicky prostřednictvím E-ZAK

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses