Contract: Rámcová smlouva pro projekty dopravního modelování

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 2220
Contracting authority registration number: 0229008213
Date of commence: 03.09.2020
Tender submit to: 18.09.2020 12:00

Title, type and description of contract

 • Title: Rámcová smlouva pro projekty dopravního modelování
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem poptávkového řízení je uzavření rámcové smlouvy na vypracování jednotlivých dílčích plnění z oblasti tvorby dopravních modelů, kapacitních posouzení, ověřování dopravního skeletu nebo tvorby dynamických mikrosimulací, tedy dokumentací souvisejících s pozemní dopravou, které mají sloužit zejména nikoliv však výlučně pro optimalizování stávající infrastruktury, návrh nové infrastruktury, hodnocení dopadu realizace stavebních akcí do oblasti pozemní dopravy, optimalizační opatření, jako podklady a modely pro hodnocení vlivu nových (upravovaných) záměrů resp. jejich dopadu na pozemní dopravu a následně na životní prostředí (EIA), a to za pomoci matematického modelování dopravy či dynamické mikrosimulace a s využitím potřebného programového vybavení. Jedná se o pozemní komunikace Letiště Praha nacházející se jak v neveřejné části (Airside části - Vyhrazený bezpečnostní prostor - Security Restricted Area), tak v landsidové části (veřejná část).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 10 500 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses