Zakázka: PD Zásobovací koridor T1-T2

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2234
Evidenční číslo zadavatele: 0227008095
Datum zahájení: 18.09.2020
Nabídku podat do: 26.11.2020 12:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Zásobovací koridor T1-T2

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je závazek vybraného dodavatele ve stanovených termínech provést řádné, správné a úplné vypracování požadovaných Průzkumných prací a činností, vypracování Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a Dokumentace pro provádění stavby (DPS) metodikou BIM pro stavbu „Zásobovací koridor T1-T2“. Výstupy průzkumů a vypracované dokumentace musí komplexně zhodnotit, zkoordinovat a poté navrhnout úpravy dopravního řešení a stavebních úprav.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy