Contract: PD Zásobovací koridor T1-T2

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 2234
Contracting authority registration number: 0227008095
Date of commence: 18.09.2020
Tender submit to: 26.11.2020 12:00

Title, type and description of contract

 • Title: PD Zásobovací koridor T1-T2

Brief subject description:
Předmětem plnění zakázky je závazek vybraného dodavatele ve stanovených termínech provést řádné, správné a úplné vypracování požadovaných Průzkumných prací a činností, vypracování Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a Dokumentace pro provádění stavby (DPS) metodikou BIM pro stavbu „Zásobovací koridor T1-T2“. Výstupy průzkumů a vypracované dokumentace musí komplexně zhodnotit, zkoordinovat a poté navrhnout úpravy dopravního řešení a stavebních úprav.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses