Veřejná zakázka: Úprava stávající a návrh nové estakády – DUR a DSP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2252
Systémové číslo: P20V00000374
Evidenční číslo zadavatele: 0227008078
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-034293
Datum zahájení: 30.09.2020
Žádost o účast podat do: 02.11.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava stávající a návrh nové estakády – DUR a DSP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace pro zajištění realizace metodou tzv. Design & Build pro akci „Úprava stávající a návrh nové estakády – D&B“ letiště Praha/Ruzyně, tedy komplexní návrh úprav stávající estakády a návrh nové estakády v prostoru veřejné části letiště Praha/Ruzyně. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je také návrh komunikací v bezprostřední blízkosti estakády, nová okružní křižovatka a napojení na estakádu vč. řešení etap a přechodných stavů dopravy v prostoru staré a nové okružní křižovatky a napojení na ul. Aviatická a dále řešení přeložek a vedení inženýrských sítí, včetně návrhu kolektoru pod novou okružní křižovatkou; předmětem veřejné zakázky je také výkon autorského dozoru, konzultační činnost a doplňková projektová činnost. Další podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 43 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků