Veřejná zakázka: Výstavba páteřní stoky sever a související oprava a rozšíření TWY C, D, F, G, L – 1. a 5. fáze

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2267
Systémové číslo: P20V00000389
Evidenční číslo zadavatele: 0229008394
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-036650
Datum zahájení: 19.10.2020
Nabídku podat do: 23.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba páteřní stoky sever a související oprava a rozšíření TWY C, D, F, G, L – 1. a 5. fáze
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajistit řádně a ve stanovených termínech zhotovení stavby „Výstavba páteřní stoky sever a související oprava a rozšíření TWY C, D, F, G, L – 1. a 5. fáze“ specifikované v projektové dokumentaci vypracované Sweco Hydroprojekt a.s. z 03/2019 , revize dokumentace ze dne 9. 9. 2020.
Jedná se o výstavbu páteřního řadu dešťové kanalizace a související opravu a rozšíření TWY C,D,F,G,L, a to 1. a 5. fáze, odvodňující stání APN na ploše D3, která dále pokračuje severně, až k napojení na stávající stoku „A“, vedoucí podél hlavní runwaye RWY 06/24. Bližší specifikace předmětu plnění Veřejné zakázky, podmínky a další požadavky jsou uvedeny v přílohách této ZD. Zadavatel upozorňuje, že Fáze 1 a Fáze 5 zahrnuté v předmětu smlouvy jsou samostatnými díly, každá z nich s vlastní a na druhé fázi nezávislou dobou plnění, cenou díla, fakturací, zárukou, zajištěním atd.
Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků