Contract: Inženýrsko-geologický průzkum – jádrové vrty

Contract information

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 2268
Contracting authority registration number: 0227008382
Date of commence: 21.10.2020
Tender submit to: 03.11.2020 12:00

Title, type and description of contract

 • Title: Inženýrsko-geologický průzkum – jádrové vrty

Brief subject description:
Předmětem plnění je provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro tunelové konstrukce spočívajícího v provedení 5ks jádrových vrtů délky 20 až 25m, jejich následného vyhodnocení a vyhotovení závěrečné zprávy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses