Veřejná zakázka: PD APN D2 + TWY M1 a M2 a propojení s TWY L, na letišti Praha Ruzyně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Prokazování kvalifikace
Dodavatelé mohou podávat žádosti o účast, prokazují splnění kvalifikace.
DBID: 2279
Systémové číslo: P20V00000401
Evidenční číslo zadavatele: 0227008027
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-008637
Datum zahájení: 15.03.2021
Žádost o účast podat do: 30.04.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD APN D2 + TWY M1 a M2 a propojení s TWY L, na letišti Praha Ruzyně
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraného Dodavatele řádně a ve stanovených termínech vypracovat pro Zadavatele jednotlivé stupně projektové dokumentace, dále výkon autorského dozoru, poskytování konzultační činnosti a doplňkové projekční činnosti, to vše pro stavbu „APN D2 + TWY M1 a M2 a propojení s TWY L, na letišti Praha Ruzyně” (dále jen „Stavba“).

Všechny stupně projektové dokumentace pro vybrané stavební objekty/provozní soubory specifikované v přílohách D1 a D2 této ZD, budou vypracovány za použití nástrojů a programového vybavení pro vytvoření digitálního informačního modelu budovy metodou BIM, ze kterého budou dodavatelem vytvořeny kompletně všechny stupně projektové dokumentace stavby.
Pro ostatní stavební objekty/provozní soubory, pro které není požadováno zpracování metodou BIM, budou spolu s projektovou dokumentací každého stupně zhotoveny digitální 3D modely finálních povrchů zpevněných a nezpevněných ploch členěné po jednotlivých plochách v editovatelných formátech dwg (Civil 3D nebo AutoCAD) nebo dgn.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  sektorový zadavatel
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 60 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy