Contract: Oprava vozovky příjezdové estakády

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 2298
Contracting authority registration number: 0229008373
Date of commence: 26.11.2020
Tender submit to: 10.12.2020 23:59

Title, type and description of contract

 • Title: Oprava vozovky příjezdové estakády

Brief subject description:
Jedná se o opravu říms, nátěry chodníků, říms a zábradelních zídek včetně opravy spár v římsách. Dále dojde k opravě madla v zábradelní zídce (výměna podložek a matic), výměna kotevných šroubů včetně podložek u zábradlí a oprava kotvení sloupků přístřešku. Podobně dojde k opravě kotvení stožárů VO.

Předmětem akce NENÍ oprava povrchu vozovky příjezdové estakády.

Zájemcům nabízíme prohlídku místa plnění po dohodě.

V této souvislosti Zadavatel upozorňuje uchazeče, že předmětem plnění zakázky je jen rozsah uvedený v poskytnutém výkazu výměr, který je součástí projektové dokumentace. Projektová dokumentace byla zpracována pro širší rozsah, který nebude v rámci této zakázky realizován.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses