Public contract: ANALYTICKÝ A TECHNOLOGICKÝ SERVIS ČKV A ČOV

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 2555
System number: P21V00000232
Contracting authority registration number: 0227008388
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 23.08.2021
Tender submit to: 22.09.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: ANALYTICKÝ A TECHNOLOGICKÝ SERVIS ČKV A ČOV
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraného Dodavatele řádně a ve stanovených termínech poskytovat služby pro čistírny kontaminovaných vod (ČKV) a čistírny odpadních vod (ČOV) v areálu letiště Praha/Ruzyně a to:

A) Analytický servis
odběr a analýzy vzorků surových odpadních vod (OV), OV z technologických mezistupňů, vyčištěných OV a povrchových vod pro dvě čistírny kontaminovaných srážkových a splaškových vod SEVER a JIH a recipienty

B) Technologický servis
řízení a optimalizace provozu s využitím matematického modelu pro čistírny kontaminovaných srážkových a splaškových vod

C) Poradenství
technologické poradenství mimo rámec řízení a optimalizace provozu

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 25 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses