Contract: Výstavba zpevněných ploch v prostoru HMS a instalace stožárového osvětlení

Contract information

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 2578
Contracting authority registration number: 0229008611
Date of commence: 24.09.2021
Tender submit to: 25.10.2021 12:00 (a new tender can be submitted only by contractors assigned to the contract)

Title, type and description of contract

 • Title: Výstavba zpevněných ploch v prostoru HMS a instalace stožárového osvětlení
 • Contract is divided into lots (within one procurement procedure)

Brief subject description:
Předmět plnění je rozdělen do dvou částí:

Část A: Výstavba odstavné plochy s asfaltovým krytem pro vozidla v prostoru hlavního motorového stání (HMS) a výstavba revizní komunikace s krytem z betonové vegetační dlažby. Dále je předmětem plnění provedení odvodnění nově budované odstavné plochy a přípojky dešťové kanalizace. Provedeny budou dále dvě základové patky ze železobetonu jako příprava pro umístění stožárového osvětlení.

Část B: Instalace 2ks osvětlovacích stožárů pro osvětlení HMS, včetně kabelové přípojky nízkého napětí.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Contact

Lots of the contract

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses