Zakázka: Část A - Zpevněná plocha v prostoru HMS

Informace o části zakázky

fáze zadávacího řízení Probíhá hlavní řízení
Probíhá fáze dle hlavního zadávacího řízení
DBID: 2579
Jedná se o část zakázky: Výstavba zpevněných ploch v prostoru HMS a instalace stožárového osvětlení

Název a popis předmětu

  • Název: Část A - Zpevněná plocha v prostoru HMS

Stručný popis předmětu:
Výstavba odstavné plochy s asfaltovým krytem pro vozidla v prostoru hlavního motorového stání (HMS) a výstavba revizní komunikace s krytem z betonové vegetační dlažby. Dále je předmětem plnění provedení odvodnění nově budované odstavné plochy a přípojky dešťové kanalizace. Provedeny budou dále dvě základové patky ze železobetonu jako příprava pro umístění stožárového osvětlení.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Místo plnění

  • Praha

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy