Contract: Návrh stejnokrojů, zpracování materiálové, technické a střihové dokumentace a dodání zkušebních a referenčních vzorků stejnokrojů pro organizační jednotku Bezpečnostní kontrola

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 2584
Contracting authority registration number: 0227008453/2
Date of commence: 04.10.2021
Tender submit to: 01.12.2021 13:00

Title, type and description of contract

 • Title: Návrh stejnokrojů, zpracování materiálové, technické a střihové dokumentace a dodání zkušebních a referenčních vzorků stejnokrojů pro organizační jednotku Bezpečnostní kontrola

Brief subject description:
Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je:
a) vytvoření návrhu stejnokrojů pro pracovníky OJ Bezpečnostní kontrola, včetně doporučení materiálového složení,
b) zhotovení a dodání zkušebních vzorků na základě jednotlivých objednávek, za účelem jejich vyzkoušení pracovníky objednatele v praxi při výkonu práce a zapracování případných připomínek objednatele ke zpracovanému návrhu či doporučenému materiálovému složení,
c) po zapracování připomínek objednatele a finálním odsouhlasení technických parametrů (včetně materiálového složení) zhotovení materiálové technické a střihové dokumentace k jednotlivým součástem stejnokrojů (dále jen „uniformy“), a dále zhotovení a dodání referenčních vzorků uniforem pro organizační jednotku Bezpečnostní kontrola, a to dle popisu položek v příloze E a G tohoto dokumentu (referenční položky nad rámec díla budou dodávány v počtech a ve velikostech dle potřeb objednatele, na základě jednotlivých objednávek, jak je vymezeno ve vzoru smlouvy v příloze D tohoto dokumentu),
d) výkon souvisejících činností dodavatele vymezených v příloze D tohoto dokumentu.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses