Veřejná zakázka: Poskytování pracovnělékařských služeb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Prokazování kvalifikace
Dodavatelé mohou podávat žádosti o účast, prokazují splnění kvalifikace.
DBID: 2612
Systémové číslo: P21V00000290
Evidenční číslo zadavatele: 0227008600
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-043119
Datum zahájení: 19.11.2021
Žádost o účast podat do: 20.12.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování pracovnělékařských služeb
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je poskytování pracovnělékařských služeb dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a to především:
a) hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví na jednotlivých pracovištích,
b) provádění pracovnělékařských prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
c) poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací,
d) školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby

dále viz zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Sektorový zadavatel je oprávněn užít jednací řízení s uveřejněním podle §161 ZZVZ.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy