Koncese: Provozování služby balení zavazadel a dalších doplňkových služeb (3) // Operation of a luggage wrapping service and other additional services (3)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2644
Systémové číslo: P21V00000322
Evidenční číslo zadavatele: 0211008649
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-047353
Datum zahájení: 16.12.2021
Předběžnou nabídku podat do: 03.02.2022 12:00
Nabídku podat do: 25.02.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provozování služby balení zavazadel a dalších doplňkových služeb (3) // Operation of a luggage wrapping service and other additional services (3)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
KONCESNÍ ŘÍZENÍ:
Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme výhradní právo k poskytování služby balení a vážení zavazadel na Letišti Václava Havla Praha, a případně i právo k provozování doplňkových služeb a k prodeji doplňkového sortimentu (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.

CONCESSION:
The Economic Operator selected on the basis of the Concession Procedure will be granted the exclusive right to provide a luggage wrapping and weighing service at Václav Havel Airport Prague and possibly the right to provide additional services and sell additional range of goods (hereinafter “Concession”), under the terms and conditions specified in the Procurement Documentation and in the draft Contract for the Lease of Business Premises and the Provision of Certain Related Services which forms Annex F to the Procurement Documentation.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: koncesní řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-002191

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky