Concession: Provozování služby balení zavazadel a dalších doplňkových služeb (3) // Operation of a luggage wrapping service and other additional services (3)

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 2644
System number: P21V00000322
Contracting authority registration number: 0211008649
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-047353
Date of commence: 16.12.2021
Indicative tender submit to: 03.02.2022 12:00
Tender submit to: 25.02.2022 12:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Provozování služby balení zavazadel a dalších doplňkových služeb (3) // Operation of a luggage wrapping service and other additional services (3)
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
KONCESNÍ ŘÍZENÍ:
Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme výhradní právo k poskytování služby balení a vážení zavazadel na Letišti Václava Havla Praha, a případně i právo k provozování doplňkových služeb a k prodeji doplňkového sortimentu (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.

CONCESSION:
The Economic Operator selected on the basis of the Concession Procedure will be granted the exclusive right to provide a luggage wrapping and weighing service at Václav Havel Airport Prague and possibly the right to provide additional services and sell additional range of goods (hereinafter “Concession”), under the terms and conditions specified in the Procurement Documentation and in the draft Contract for the Lease of Business Premises and the Provision of Certain Related Services which forms Annex F to the Procurement Documentation.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: concession award procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2022-002191

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses